Kulturell Projete fir d’Schüler aus der voie de préparation fërderen

Den 22. Mee 2019 huet de SCRIPT déi éischt national Reunioun vun der coordination culturelle de la voie de préparation am Mierscher Kulturhaus organiséiert.

Iwwer 50 Participanten, vun de coordinateurs culturels, iwwert Vertrieder aus den Direktiounen, bis hin zu Responsabele vu Kulturhaiser, hunn sech getraff fir eng gemeinsam Strategie auszeschaffen, wéi een de kulturelle Volet an de Schoulen nach verdéiwe kann.

Hei gouf mat der nationaler Coordinatrice aus dem SCRIPT ënnert anerem diskutéiert, wéi eng Projeten een als Schoul oder och gemeinsam mat anere Schoule kann an Ugrëff huelen. Wéi solle Projete mat Kulturhaiser oflafen, fir d’Welt vun der Kultur an der Educatioun nach méi ze mëschen? Wat fonctionnéiert gutt an de Klassen a wat manner gutt? Wat muss ee beuechten, wat ee gréisser kulturell Projeten an de Schoule wëll organiséieren?

Et goufe vill konkret Iddie beschwat a Kontakter geknäppt, fir an Zukunft dëse Volet nach méi systematesch an Ugrëff ze huelen.