Journées du livre et du droit d‘auteur: “Mat alle Sënner liesen”

D’Journées du livre et du droit d’auteur fannen ënnert dem Thema Mat alle Sënner liesen tëscht dem 23. an dem 28. Abrëll 2019 statt. 

Bei der Aktioun geet et drëm, all d’Sënner anzesetzen, fir sech an d’Geschichten eranzeversetzen, se ze genéissen, ze begräifen a se sech zu eegen ze maachen.

Mat alle Sënner liesen soll hëllefen, d’Kanner aus dem Enseignement fondamental fir Geschichten an domat fir Bicher ze begeeschteren an hiren Interessi fir Bicher z’entwéckelen. Geschichten a Bicher kann ee lauschteren, kucken, souguer richen, fillen a schmaachen. Duerchbliederen a staunen, zu Geschichten dreemen, schwätzen a laachen, alles dat hëlleft de Kanner, sech an d’Geschichten eranzefillen, se begräifbar ze maachen, a Loscht op nei Geschichten ze maachen. Alles däerf dobäi agesat ginn, Billerbicher, Märercher, Hörbicher, Geschichten, Sachbicher, etc., den Themen an den Aktivitéite si keng Grenze gesat.

Eng 45 Grondschoulen hunn sech ugemellt a bidden hire Klasse flott Aktivitéite vum 23.bis den 28. Abrëll 2019 un.

De komplette Programm vun de Journées ass disponibel op der Internetsäit www.liesen.lu.

Méi Detailer zu de Journées du livre et du droit d’auteur fannt dir am PDF Dokument.